Det finns många föräldrar som av en eller annan anledning valt att avsluta sina liv tillsammans, för att istället fortsätta på egen hand. För dom flesta fungerar det bra att dela på vårdanden av barnen men det finns också dom som absolut inte kommer överens och därmed vill ha ensam vårdnad.

Det finns också föräldrar med allvarligare problematik än så, där till exempel våld eller missbruk förekommer. Ensam vårdnad är dock inget som delas ut hur som helst – man kan snarare säga att det är en sista utväg. Här kan du läsa mer om vad som krävs för att få det.

Barnens rätt till båda föräldrarna

En förälder har inte per automatik rätt till sitt barn – men ett barn ska alltid ha rätt till båda sina föräldrar, enligt svensk lag. Enkelt förklarat kan man säga att det är det man utgår ifrån vid vårdnadstvister – men det finns saker som kan göra att gemensam vårdnad inte alltid är ett alternativ.

Så säger lagen om ensam vårdnad

För att ensam vårdnad ska vara ett alternativ krävs alltid särskilda skäl. Att man inte tycker om den andra föräldern, eller att man är oense om vissa saker räcker vanligen inte, utan det behöver finnas en svårare problematik.

Det man kollar på och bedömer hos föräldrar som ansökt om ensam vårdnad är:

  • Föräldrarnas lämplighet – Hur lämpliga är föräldrarna att vara just föräldrar? Denna punkt kan uppfattas luddig, och det är den också eftersom det finns flera saker som kan göra att en person inte anses lämplig som förälder, men som kanske inte regleras av lagen. Vanliga problem som tyder på att en person inte är lämplig som förälder är dock om det förekommer våld, hot eller någon form av missbruk i hemmet.
  • Umgängessabotage – Den förälder som medvetet saboterar umgänget med den andra föräldern kan förlora sin rätt till vårdnad. Umgängessabotage kan, förutom att hålla barnet ifrån den andra parten, även handla om att prata illa om denne så pass att barnet börjar hålla med och därmed inte vill träffa mamman eller pappan.
  • Samarbetssvårigheter – Även samarbetssvårigheter kan leda till att den ena föräldern får rätt till ensam vårdnad. Det krävs dock djupa konflikter som gör att barnet på ett eller annat satt tar skada av problemen för att det ska vara nog för att få ensam vårdnad.

Varje enskilt fall bedömas av rätten och utgången kan variera. Det som är säkert är att ensam vårdnad vanligen är den sista utvägen.